Aby zobaczyć wygląd zębów Przed i Po zabiegu – przesuń myszką suwak na zdjęciu, w prawo lub lewo.

Po
Przed

Poprawa estetyki zębów

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

Most na 3 implantach

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

2 korony na dole

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

10 licówek i koron w górnym uzębieniu

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

10 koron u góry oraz impant

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

6 licówek przed i po

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

4 korony przed i po

OPIS ZABIEGU

Po
Przed

Odbudowa zniszczonych zębów koronami porcelanowymi i uzupełnienie braków zębowych protezami bezklamrowymi

OPIS ZABIEGU