Poprawa estetyki zębów

Przesuwaj suwak

 

Pacjent zgłosił się do naszej kliniki celem poprawy estetyki swoich zębów. Recesje przy trójce i jedynce zostały pokryte przeszczepem. Estetyka zębów została poprawiona przy zastosowaniu koron pełnoceramicznych.

Color Skin

Nav Mode